imageimage

Thực hiện quyền HSG, ADP, TLG, RDP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày Giao dịch

1

Cổ tức tiền mặt

HSG

23/05/2014

10%

 

2

Cổ tức tiền mặt

ADP

16/06/2014

10%

 

3

Cổ tức tiền mặt

TLG

12/06/2014

5%

 

4

Phát hành thêm cổ phiếu

RDP

23/01/2014

4:1

 09/07/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 22 image 0