imageimage

Thực hiện quyền HU3, TV1

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày Giao dịch

1

Cổ tức tiền mặt

HU3

10/07/2014

9%

 

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

TV1

19/06/2014

16%

01/08/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 21 image 0