imageimage

Thực hiện quyền HVG, HTC, SGD, TCL

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/03/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

HVG

25/02/2014

10%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

HTC

04/03/2014

5%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

SGD

21/01/2014

12%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

TCL

28/02/2014

18%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0