imageimage

Thực hiện quyền HVG, SDP, VNM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 23/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

HVG

15/08/2014

10%

-

2

Cổ tức tiền mặt

SDP

20/08/2014

5%

-

3

Cổ phiếu thưởng

VNM

15/08/2014

5:1

30/09/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 86 image 0