imageimage

Thực hiện quyền ICG, KLS, ONE, SJ1, QHD, HEV, L18, VBC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/04/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ICG

20/03/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

KLS

15/04/2014

8%

3

Cổ tức tiền mặt đợt 2

ONE

28/11/2013

5%

4

Cổ tức tiền mặt đợt 1

SJ1

04/04/2014

10%

5

Cổ tức tiền mặt

QHD

01/04/2014

17%

6

Cổ tức tiền mặt

HEV

26/03/2014

16%

7

Cổ tức tiền mặt

L18

20/02/2014

13,5%

8

Cổ tức tiền mặt

VBC

11/04/2014

50%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 31 image 0