imageimage

Thực hiện quyền ITA, SVI, NSC, SDC, SHP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/08/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

ITA

25/07/2013

5%

28/08/2013

2

Cổ phiếu thưởng

ITA

25/07/2013

5%

28/08/2013

3

Cổ phiếu thưởng

SVI

15/07/2013

20%

 03/09/2013

4

Cổ tức tiền mặt

NSC

05/08/2013

30%

 

5

Cổ tức tiền mặt

SDC

07/08/2013

10%

 

6

Cổ tức tiền mặt

SHP

16/08/2013

7%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0