imageimage

Thực hiện quyền KDC, KHP, IDI, TKU, TV4, TPP, PVT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

KDC

21/07/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

KHP

18/07/2014

9%

3

Cổ tức tiền mặt

IDI

15/07/2014

10%

4

Cổ tức tiền mặt

TKU

16/07/2014

5%

5

Cổ tức tiền mặt

TV4

30/06/2014

3%

6

Cổ tức tiền mặt

TPP

17/07/2014

8%

7

Cổ phiếu thưởng

PVT

16/06/2014

10:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 36 image 0