imageimage

Thực hiện quyền L35, REE, SMA, TVG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/03/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

L35

14/03/2014

5%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

REE

21/02/2014

16%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

SMA

27/07/2012

1%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

TVG

05/03/2014

11%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 64 image 0