imageimage

Thực hiện quyền LIG, GHC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/02/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

LIG

25/12/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt đợt 2

GHC

29/11/2013

22%

3

Cổ tức tiền mặt đợt 3

GHC

31/12/2013

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 45 image 0