imageimage

Thực hiện quyền LIX, THA, MTP, DCL, KSC, NET, PMC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

LIX

26/05/2014

15%

2

Cổ tức tiền mặt

THA

29/05/2014

12%

3

Cổ tức tiền mặt

MTP

15/05/2014

15%

4

Cổ tức tiền mặt

DCL

30/05/2014

6%

5

Cổ tức tiền mặt

KSC

30/05/2014

15%

6

Cổ tức tiền mặt

NET

02/06/2014

25%

7

Cổ tức tiền mặt

PMC

27/05/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 41 image 0