imageimage

Thực hiện quyền MAS, DNY, ABT, PVI

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/02/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

MAS

24/01/2014

25%

2

Tiền quy đổi phần lẻ cổ phiếu thưởng

DNY

25/12/2013

18,58755%

3

Tiền quy đổi phần lẻ cổ tức bằng cổ phiếu

DNY

25/12/2013

16,41245%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

ABT

27/01/2014

15%

5

Cổ tức bằng tiền mặt

PVI

22/11/2013

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 31 image 0