imageimage

Thực hiện quyền MBB, BMC, C32, APC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 19/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Phát hành thêm cổ phiếu

MBB

18/10/2013

20:1

 20/12/2013

2

Cổ tức bằng tiền mặt

BMC

03/12/2013

15%

 

3

Cổ tức bằng tiền mặt

C32

19/11/2013

12%

 

4

Cổ tức bằng tiền mặt

APC

28/11/2013

8%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 38 image 0