imageimage

Thực hiện quyền MBB, MPC, NHC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 09/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỷ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

MPC

19/09/2014

50%

 

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

MBB

12/09/2014

3%

13/10/2014

3

Cổ phiếu thưởng

NHC

22/08/2014

100%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 55 image 0