imageimage

Thực hiện quyền NBB, HGM, TNA, AAM

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

NBB

01/07/2013

1:1

21/10/2013

2

Cổ tức tiền mặt

HGM

26/09/2013

25%

 

3

Cổ tức tiền mặt

TNA

20/09/2013

10%

 

4

Phần tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

AAM

12/07/2013

100:15

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 31 image 0