imageimage

Thực hiện quyền NBB, PDN, HVG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

NBB

01/07/2013

16%

2

Cổ tức tiền mặt

PDN

10/09/2013

10%

3

Cổ phiếu thưởng

HVG

19/07/2013

2:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 32 image 0