imageimage

Thực hiện quyền NDC, DVP, CAP, VSC, VC3, LAS, KSA, NTP, PLC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

NDC

16/06/2014

20%

2

Cổ tức tiền mặt

DVP

29/05/2014

20%

3

Cổ tức tiền mặt

CAP

20/06/2014

40%

4

Cổ tức tiền mặt

VSC

24/06/2014

5%

5

Cổ tức tiền mặt

VC3

27/06/2014

5%

6

Cổ tức tiền mặt

LAS

25/06/2014

30%

7

Cổ phiếu thưởng

KSA

12/06/2014

10%

8

Cổ phiếu thưởng

NTP

30/05/2014

30%

9

Cổ tức bằng cổ phiếu

PLC

13/06/2014

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 51 image 0