imageimage

Thực hiện quyền NHC, BCP, DBT, TCT, PAN, VFG, VFR

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

NHC

22/08/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

BCP

14/08/2014

7%

3

Cổ tức tiền mặt

DBT

22/08/2014

10%

4

Cổ tức tiền mặt

TCT

28/08/2014

25%

5

Cổ tức tiền mặt

PAN

29/08/2014

10%

6

Cổ tức tiền mặt

VFG

29/08/2014

10%

7

Cổ tức tiền mặt

VFR

15/08/2014

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 49 image 0