imageimage

Thực hiện quyền NHS, SDT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/02/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Phát hành thêm cổ phiếu

NHS

22/10/2013

1:1

 18/02/2014

2

Cổ phiếu thưởng

SDT

31/12/2013

10:3

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 67 image 0