imageimage

Thực hiện quyền NHS, VKC, DNM

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/11/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

NHS

22/10/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

VKC

22/10/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

DNM

11/11/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 38 image 0