imageimage

Thực hiện quyền PET, VNS, VLA, HU1, VCF, HTC, DHP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PET

26/05/2014

7%

2

Cổ tức tiền mặt

VNS

30/05/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

VLA

23/05/2014

10%

4

Cổ tức tiền mặt

HU1

26/05/2014

6%

5

Cổ tức tiền mặt

VCF

30/05/2014

12%

6

Cổ tức tiền mặt

HTC

28/05/2014

5%

7

Cổ tức tiền mặt

DHP

30/05/2014

3%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 40 image 0