imageimage

Thực hiện quyền PGC, SAV, NHC, POT, NGC, FMC

 

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/04/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PGC

06/03/2014

14%

2

Cổ tức tiền mặt

SAV

25/03/2014

4%

3

Cổ tức tiền mặt

NHC

08/04/2014

15%

4

Cổ tức tiền mặt

POT

21/03/2014

4%

5

Cổ tứctiền mặt

NGC

20/03/2014

13%

6

Cổ tứctiền mặt

FMC

21/03/2014

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 39 image 0