imageimage

Thực hiện quyền PGD

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Tiền quy đổi phần lẻ cổ phiếu thưởng

PGD

26/05/2014

100:12,789433

2

Phát hành thêm cổ phiếu

PGD

26/05/2014

5:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 44 image 0