imageimage

Thực hiện quyền PGI, BTC, NBC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

PGI

21/03/2014

8%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

BTC

20/03/2014

15%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

NBC

15/04/2014

14%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 27 image 0