imageimage

Thực hiện quyền PNJ, CNG, SSC, SDC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/01/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

PNJ

08/01/2014

10%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

CNG

31/12/2013

15%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

SSC

30/12/2013

10%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

SDC

26/12/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 51 image 0