imageimage

Thực hiện quyền PPC, VC3, EBS, PXS, PJS, PGS, BMC, VKD, HGM, THT, CAN, CTG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/06/2014, chi tiết như sau:

 

   

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PPC

16/05/2014

8%

2

Cổ tức tiền mặt

VC3

22/05/2014

5%

3

Cổ tức tiền mặt

EBS

20/05/2014

8%

4

Cổ tức tiền mặt

PXS

21/05/2014

5,5%

5

Cổ tức tiền mặt

PJS

16/05/2014

11,5%

6

Cổ tức tiền mặt

PGS

22/05/2014

15%

7

Cổ tức tiền mặt

BMC

23/05/2014

10%

8

Cổ tức tiền mặt

VKD

26/05/2014

13%

9

Cổ tức tiền mặt

HGM

20/05/2014

20%

10

Cổ tức tiền mặt

THT

16/05/2014

13%

11

Cổ tức tiền mặt

CAN

22/05/2014

15%

12

Cổ tức tiền mặt

CTG

23/05/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 22 image 0