imageimage

Thực hiện quyền PPS, BXH, VSC, VCB

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PPS

15/07/2014

12,5%

2

Cổ tức tiền mặt

BXH

02/06/2014

10%

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

VSC

24/06/2014

20%

4

Cổ phiếu thưởng

VCB

20/06/2014

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 28 image 0