imageimage

Thực hiện quyền PVD, ARM, VFG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

PVD

04/12/2013

10%

 02/01/2014

2

Cổ tức bằng tiền mặt

ARM

18/12/2013

12%

 

3

Cổ tức bằng tiền mặt

VFG

04/12/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 40 image 0