imageimage

Thực hiện quyền PVD, NBB, HBC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

PVD

26/08/2014

20%

-

2

Phát hành thêm cổ phiếu

NBB

23/06/2014

2:1

-

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

HBC

15/08/2014

10%

22/09/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 58 image 0