imageimage

Thực hiện quyền PVS, VIC, SJE, FLC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PVS

28/07/2014

12%

2

Cổ tức tiền mặt

VIC

08/08/2014

21,49%

3

Cổ tức tiền mặt

SJE

31/07/2014

12%

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

FLC

25/07/2014

100:4

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 49 image 0