imageimage

Thực hiện quyền RAL, DPC, HGM, DIG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/09/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

RAL

05/09/2014

20%

-

2

Cổ tức tiền mặt

DPC

29/08/2014

6%

-

3

Cổ tức tiền mặt

HGM

28/08/2014

15%

-

4

Cổ phiếu thưởng

DIG

22/08/2014

100:25

22/09/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 47 image 0