imageimage

Thực hiện quyền RCL, HAR, PDN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỷ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

RCL

22/09/2014

8%

 

2

Cổ phiếu mua phát hành thêm

HAR

01/07/2014

50%

-

3

Cổ phiếu thưởng

PDN

15/08/2014

50%

13/10/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 34 image 0