imageimage

Thực hiện quyền SAM, FDC, SCL, NLG, TIP, VCC

 

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/04/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SAM

18/03/2014

6%

2

Cổ tức tiền mặt

FDC

02/04/2014

21%

3

Cổ tức tiền mặt

SCL

24/03/2014

4,5%

4

Cổ tức tiền mặt

NLG

25/03/2014

2,58%

5

Cổ tứctiền mặt

TIP

08/04/2014

11%

6

Cổ tứctiền mặt

VCC

02/04/2014

18%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0