imageimage

Thực hiện quyền SCJ, PTB, SDK, NSC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SCJ

11/04/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

PTB

16/04/2014

25%

3

Cổ tức tiền mặt

SDK

18/04/2014

17%

4

Cổ tức tiền mặt

NSC

17/04/2014

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0