imageimage

Thực hiện quyền SCR, MNC, ST8, SVI

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

SCR

17/06/2013

5%

-

2

Cổ tức tiền mặt

MNC

21/05/2013

5%

 

3

Cổ tức tiền mặt

ST8

18/07/2013

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

SVI

15/07/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0