imageimage

Thực hiện quyền SD4, DMC, SSC, HVT, DPR, MTH, PPC, CSC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/08/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SD4

18/07/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

DMC

30/07/2014

7%

3

Cổ tức tiền mặt

SSC

25/07/2014

10%

4

Cổ tức tiền mặt

HVT

28/07/2014

9%

5

Cổ tức tiền mặt

DPR

31/07/2014

10%

6

Cổ tức tiền mặt

MTH

05/08/2014

5%

7

Cổ tức tiền mặt

PPC

25/07/2014

7%

8

Tiền quy đổi phần lẻ cổ phiếu thưởng

CSC

27/06/2014

10:7

9

Tiền quy đổi phần lẻ cổ tức bằng cổ phiếu

CSC

27/06/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 56 image 0