imageimage

Thực hiện quyền SD6, VFG, VNT, SDT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/03/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

SD6

30/12/2013

15%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

VFG

11/03/2014

5%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

VNT

12/03/2014

10%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

SDT

31/12/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 21 image 0