imageimage

Thực hiện quyền SD9, PVC, GAS, TDH41029, D11, S91

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/11/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

SD9

27/09/2013

10%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

PVC

24/10/2013

10%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

GAS

23/10/2013

10%

4

Lãi trái phiếu

TDH41029

10/10/2013

7%

5

Cổ tức bằng tiền mặt

D11

01/10/2013

10%

6

Cổ tức bằng tiền mặt

S91

27/09/2013

27%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 44 image 0