imageimage

Thực hiện quyền SEC, DSN, VHG, RCL, TMS, HAI

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/01/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Phát hành thêm cổ phiếu

SEC

10/10/2013

10:6

 17/01/2014

2

Cổ tức bằng tiền mặt

DSN

30/12/2013

16%

 

3

Cổ tức bằng tiền mặt

VHG

29/11/2013

3%

 

4

Cổ tức bằng tiền mặt

RCL

30/12/2013

12%

 

5

Cổ tức bằng tiền mặt

TMS

03/01/2014

7%

 

6

Cổ tức bằng tiền mặt

HAI

04/12/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0