imageimage

Thực hiện quyền SFC, L10, WSB, SGH

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/06/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SFC

20/05/2014

6%

2

Cổ tức tiền mặt

L10

22/05/2014

12%

3

Cổ tức tiền mặt

WSB

23/05/2014

13%

4

Cổ phiếu thưởng

SGH

22/04/2014

1:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 32 image 0