imageimage

Thực hiện quyền SNG, SMC, VTV

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/03/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

SNG

18/03/2014

20%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

SMC

11/03/2014

3%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

VTV

18/02/2014

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 56 image 0