imageimage

Thực hiện quyền SPC, MPC, AAA, CTD, B82, RDP, DIH, VTL, VE2, ST8, NSC, TNG, TMT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/07/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐK cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày Giao dịch

1

Cổ tức tiền mặt

SPC

30/06/2014

4%

 

2

Cổ tức tiền mặt

MPC

30/06/2014

15%

 

3

Cổ tức tiền mặt

AAA

20/06/2014

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

CTD

27/06/2014

10%

 

5

Cổ tức tiền mặt

B82

30/05/2014

14%

 

6

Cổ tức tiền mặt

RDP

13/06/2014

8%

 

7

Cổ tức tiền mặt

DIH

20/06/2014

8%

 

8

Cổ tức tiền mặt

VTL

01/07/2014

4,5%

 

9

Cổ tức tiền mặt

VE2

25/06/2014

17%

 

10

Cổ tức bằng cổ phiếu

ST8

10/06/2014

100:10

18/07/2014

11

Cổ phiếu mua phát hành thêm

NSC

17/04/2014

50%

15/07/2014

12

Cổ tức bằng cổ phiếu

TNG

04/06/2014

10%

-

13

Cổ phiếu thưởng

TMT

15/05/2014

8.52%

17/07/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 55 image 0