imageimage

Thực hiện quyền SRC, VNS, BVH, TVG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

SRC

27/05/2013

13%

23/07/2013

2

Cổ phiếu thưởng

VNS

31/05/2013

35%

17/07/2013

3

Cổ tức tiền mặt

BVH

17/06/2013

15%

-

4

Cổ tức tiền mặt

TVG

26/06/2013

20%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 34 image 0