imageimage

Thực hiện quyền SRF, ST8, SLS

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Phát hành CP để tăng vốn (CP thưởng)

SRF

18/10/2013

1 : 1

2

Cổ tức tiền mặt

ST8

20/11/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

SLS

14/11/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 25 image 0