imageimage

Thực hiện quyền SRF, VNL, MAFPF1

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SRF

26/09/2014

5%

2

Cổ tức tiền mặt

VNL

30/09/2014

7%

3

Thanh toán phần vốn góp bằng tiền

MAFPF1

03/10/2014

103.42%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 36 image 0