imageimage

Thực hiện quyền ST8, SVC, KTS, SDT, SJE, ADP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

ST8

20/11/2013

5%

 25/12/2013

2

Cổ tức bằng tiền mặt

SVC

20/11/2013

10%

 

3

Cổ tức bằng tiền mặt

KTS

09/12/2013

20%

 

4

Cổ tức bằng tiền mặt

SDT

10/09/2013

8%

 

5

Cổ tức bằng tiền mặt

SJE

30/09/2013

15%

 

6

Cổ tức bằng tiền mặt

ADP

28/11/2013

6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 37 image 0