imageimage

Thực hiện quyền STB, PVD, IMP, HTC, ONE

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/12/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng tiền mặt

STB

03/12/2013

8%

2

Cổ tức bằng tiền mặt

PVD

04/12/2013

10%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

IMP

18/11/2013

10%

4

Cổ tức bằng tiền mặt

HTC

27/11/2013

5%

5

Cổ tức bằng tiền mặt

ONE

28/11/2013

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0