imageimage

Thực hiện quyền TAC, ABT, TMC, WCS, FIT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TAC

27/03/2014

16%

2

Cổ tức tiền mặt

ABT

22/04/2014

15%

3

Cổ tức tiền mặt

TMC

25/04/2014

5%

4

Cổ tức tiền mặt

WCS

29/04/2014

20%

5

Cổ tức bằng cổ phiếu

FIT

28/03/2014

5:1

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 49 image 0