imageimage

Thực hiện quyền TBX, TTP, VNC, VNS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TBX

20/02/2013

12%

2

Cổ tức tiền mặt

TTP

25/09/2014

5%

3

Cổ tức tiền mặt

VNC

24/09/2014

6%

4

Cổ tức tiền mặt

VNS

10/10/2014

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 39 image 0