imageimage

Thực hiện quyền TCM, SDG, BCE, SJ1

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 23/05/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TCM

25/04/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

SDG

13/05/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

BCE

27/03/2014

13%

4

Cổ tức tiền mặt

SJ1

04/04/2014

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 31 image 0