imageimage

Thực hiện quyền - TCR, TCM, SD5

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/10/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

TCR

26/06/2013

3%

 -

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

TCM

23/07/2013

10%

 18/09/2013

3

Cổ tức tiền mặt

SD5

27/09/2013

12%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 40 image 0